Program 2017

Programmet uppdateras närmare startdatum för årets Country SM. 
 

Torsdag 27 september

Fredag 28 september

Lördag 29 september

Söndag 30 september